Pénzügyi Navigátor / Fogyasztóvédelem

 

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (Magyar Nemzeti Bank)

A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központot azzal a céllal hozta létre, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa egyrészt általános, széleskörű tájékoztatással, másrészt panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával.
Pénzügyi Navigátor (mnb.hu)
Pénzügyi Panasz (mnb.hu)
Pénzügyi Navigátor Tájékoztató Füzetek

Pénzügyi Békéltető Testület

A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum szerződéses jogvita esetén, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták rendeződjenek.
Elérhetőség: Békéltetés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
NAIH honlap